Ondernemersvereniging de Gans

ZZP'ers die ondernemen met Talenten.

Meer informatie

info@degans.com

Over De Gans

Landelijke vereniging

De Gans is een landelijke vereniging van freelancers of ook wel ZZP-ers genoemd. De activiteiten van De Gans vinden plaats in de regio’s. Op dit moment zijn de regio’s Arnhem, Amsterdam, Breda, Rotterdam, Zeist en Zwolle actief.  In principe kan rond iedere vestiging van Van Ede & Partners een regio worden opgezet. Dus ook in Eindhoven, Enschede, Groningen, en Maastricht.  Voor deze regio’s  en Zeist is op dit moment de rol van regiocoördinator vacant. Het coördinatorschap van een regio wordt door 1 van de leden verzorgd. Dat levert de beginnend coördinator direct een uitgebreid netwerk op, wat voor iedere ondernemer (en zeker voor starters!) cruciaal is. Heb je hiervoor belangstelling, geef je dan op bij het dagelijks bestuur (e-mail). Als regio coördinator maak je deel uit van het Algemeen Bestuur en kan je direct bijdrage aan het succes van De Gans.

Regionale bijeenkomsten

De regionale bijeenkomsten worden door de regio coordinatoren ingericht en met elkaar afgestemd. Gebruikelijk zijn themabijeenkomsten waarbij het thema van de bijeenkomst wordt verzorgd door één van onze leden, of door een gastspreker die graag zijn of haar kennis met ons deelt. Veder worden met enige regelmaat intervisie bijeenkomsten georganiseerd. Na afloop van elke bijeenkomst is er een informele borrel met volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Regionale bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden uit andere regio’s.

Onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest zijn: Acquisitie,  Platinaregel voor communicatie,  Eén-minuut presentatie,  Hoe breng ik mijn gedachten in beeld,  Tariefbepaling,  LinkedIn, Intervisie, Ronde tafelgesprek (ervaring uitwisseling), Talentontwikkeling,  Zoekstrategie en website,  Social Media en het nut daarvan,  Blue Ocean Strategie,  Mindfulness en Ondernemerschap,  Enneagram,  Congruent in stem en talent.

Een actueel overzicht van komende bijeenkomsten en thema’s is vermeld in de kalender.Landelijke bijeenkomsten

Het programma aanbod  vind je in de kalender.

Wij streven naar 1 tot 2 landelijke bijeenkomsten per jaar. Voor landelijke bijeenkomsten worden sprekers van buitenaf gevraagd. De leden kunnen hiervoor thema’s en / of sprekers voordragen. Suggesties en ideeën welkom!

Ondernemersvereniging de Gans bestaat 23 jaar.

Ondernemersvereniging De Gans bestaat 23 jaar. In 1994 werd de Gans opgericht door professionals die na een bezinningstraject bij Van Ede & Partners het motto ‘Ondernemen met talenten’ concreet invulling gaven, om elkaar daarbij te ondersteunen en inspireren.

De Gans ontleent haar naam aan het beeldmerk van Van Ede & Partners: de Ganzerik, één van de hoofdfiguren uit het beroemde verhaal “Niels Holgerssons’ wonderbaarlijke reis”. Daarin verlaat Niels zijn bekende wereld en leert hij zijn ware grootte en bestemming kennen. Niels staat symbool voor professionals die na jarenlang expertise en ervaring te hebben opgedaan, een andere weg inslaan. Namelijk de weg waarop hun talent optimaal wordt benut.

Dat vereist bezinning en het verlaten van de bekende weg. Het vereist het herkennen van de waarde van je talent. Het vereist het maken van verbinding met de plek in de maatschappij waar aan dat talent behoefte is. Volgens Plato komt daarmee het individu tot zijn recht en wordt de maatschappij optimaal gediend. In Ondernemersvereniging De Gans ondersteunen de leden elkaar om die weg te vinden en te belopen; de weg creëer je door hem te gaan.

De Gans is het platform waar je collega’s ontmoet die net als ieder mens, zitten met vragen. Op zoek naar antwoorden krijg je vaak antwoorden op vragen die niet zijn gesteld, serendipiteit. Serendipiteit is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. Daar zit de kracht van ondernemersvereniging De Gans. Daar is de mogelijkheid om de vrije ruimte te benutten om te komen tot nieuwe inzichten en zo verder te gaan op je pad.

De gans is een waakzaam dier. Als groep vormden ze de bewaking van zowel de Acropolis in het oude Athene als het Capitool in het oude Rome. Een gans is alert, kijkt goed om zich heen en is samen sterk. Hoe meer leden De Gans telt, des te meer ervaring en expertise we elkaar ter beschikking kunnen stellen, en des te groter het gezamenlijk netwerk. Cliënten van Van Ede & Partners die het ondernemerschap overwegen en ondernemers die zich voelen aangesproken door het gedachtegoed van Van Ede & Partners, zijn van harte welkom om lid te worden.